Aktualności

,,Zdobądź Everest” - ,,I” filar -Umiejętności

 W  Szkole  Podstawowej  nr 1  od  września  do  listopada 2018r. był  realizowany  program  profilaktyczny ,,Zdobądź  Everest” - ,,I” filar –Umiejętności.       

Program  został  stworzony  na  gruncie  rozwoju  kompetencji  interpersonalnych,  zakłada  rozwój:  inteligencji  emocjonalnej, komunikacji, asertywności, odporności                         na  wpływy,  umiejętność  pracy  w  grupie,  budowanie  relacji  rówieśniczych,  poczucia  własnej  wartości  i  samooceny.  Głównym  celem  programu  było  wypracowanie  oraz  umocnienie  wśród  uczestników  pożądanych  postaw  względem  sytuacji  ryzykownych. Uświadomienie  uczniom  jak  ważne  w  życiu  są  wartości,  dlaczego  warto  mieć  pasję                  i  jak  realizować  swoje  cele.  Takie  umiejętności  i  postawy  przygotują  ich  do  odpowiednich  wyborów  w  swoim  życiu.

W  ramach  programu  zrealizowano:

-5  warsztatów  dla  uczniów kl.3  gimnazjum  po  2  godziny  dydaktyczne,

-spotkanie  z  rodzicami,

-spotkanie  z  nauczycielami.