Aktualności

PODRĘCZNIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 w  Bolesławcu 

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 z bezpłatnych podręczników będą korzystali uczniowie klas pierwszych, drugich  trzecich,czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych szkoły podstawowej. Będą to podręczniki do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Książki i ćwiczenia będą zakupione w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla dzieci, które uczęszczają na lekcje religii rodzice dokonują zakupu podręcznika we własnym zakresie.

 

klasa pierwsza SP nr 1

klasa druga SP nr 1

klasa trzecia SP nr 1

klasa czwarta SP nr 1

klasa piąta SP nr 1

klasa szósta SP nr 1

klasa siódma SP nr 1

klasa ósma SP nr 1

klasa trzecia GS

 

 

Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych zakupion
ych z dotacji celowej MEN