Aktualności

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu powstał 1 września 2007 roku. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, istniejąca od 1986 r. oraz powołane w 1999 r. Gimnazjum Samorządowe nr 1.

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualizacja i stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • szerokie wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • przyjazne środowisko wychowawcze,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • aktywny udział rodziców w życiu szkoły,
 • bardzo dobre warunki lokalowe i bogate zaplecze sportowe,
 • bezpieczne i odpowiednie warunki dla wszystkich uczniów do nauki i rozwijania różnorodnych zainteresowań.

 

Dbamy o dobrą jakość pracy. Posiadamy Certyfikaty:

 

Dużym atutem naszej szkoły jest jej kameralność, każdy uczeń jest tu rozpoznawalny, współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Dlatego w sytuacjach kryzysowych jest natychmiastowa reakcja nauczycieli, pedagoga i dyrekcji szkoły.

 

Domeną szkoły są przede wszystkim uczniowie, ale również świetna baza dydaktyczna. Posiadamy:

 • cztery sale informatyczne ze stałym łączem internetowym,
 • biblioteki szkoły podstawowej i gimnazjum pełnią rolę szkolnego centrum informacyjnego,
 • uczniowie mają do dyspozycji 30 sal lekcyjnych,
 • stołówkę,
 • świetlicę socjoterapeutyczną,
 • gabinet medyczny i sklepik,
 • najmłodsi uczą się w wydzielonym budynku,
 • odpoczywają w świetlicy szkolnej,
 • w naszej szkole zlokalizowany jest także oddział przedszkolny.

 

Posiadamy doskonałą bazę sportową:

 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią - Orlik 2012,
 • 2 pełnowymiarowe, świetnie wyposażone sale gimnastyczne z pełnym zapleczem sportowym,
 • sale do ćwiczeń rekreacyjno - sportowych.

Kontynuowanie sportowych tradycji szkoły, w tym działania w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kusy”, Memoriał Janusza Kusocińskiego, rywalizacja o tytuł „Najlepszego sportowca szkoły”, turniej „Sprawni jak Kusy”, Dzień Sportu Szkolnego, obozy sportowe, projekty sportowej współpracy ze sportową czeską szkołą z Jablonnego, rywalizacja międzyklasowa i szeroki udział w zajęciach rekreacyjnych stanowiły podstawę podjęcia starań o uruchomienie klasy sportowej. Obecnie mamy trzy klasy sportowe. Szkoła zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Szkoła z Tradycją Sportową, pod  patronatem Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza. W naszej tradycyjnej imprezie,  Międzynarodowym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego , w ubiegłym roku szkolnym wystartowało 328 zawodników z 9 szkół podstawowych i 4 gimnazjów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście z Czech z Jablonné v Podještědí i uczniowie z Oleśnicy.

Dążymy do tego, aby Miejski Zespół Szkół nr 2 był „szkołą zarządzającą wiedzą” – nie skupiał się na dostarczaniu gotowej wiedzy, ale uczył jej zdobywania, rozbudzał indywidualne zainteresowania uczniów. Absolwenci naszej  szkoły będą osobami przedsiębiorczymi i aktywnymi w życiu społecznym, chętnie działającymi w organizacjach pozarządowych, w samorządzie lokalnym itp.

Edukacja regionalna, czyli definiowanie tożsamości osoby ludzkiej w kontekście rodziny, społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej i globalnej są kolejnym priorytetem w naszej pracy. Organizujemy ciekawe wycieczki, białe i zielone szkoły, obozy naukowe i sportowe. W styczniu 2009 i 2010 roku trzymaliśmy nagrodę za promowanie Bolesławca.

„Przyjaciel szkoły” to honorowy tytuł Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu  przyznawany corocznie osobom, które w sposób szczególny włączyły się w prace na rzecz naszej szkoły.