Aktualności

Polska - od 100 lat wolna

Uczniowie klasy 2a i 2b uczestniczą w projekcie e-Twinning "Polska - od 100 lat wolna / Polen - seit 100 Jahren frei". W ramach projektu uczniowie przez cały rok szkolny 2018/2019 realizują zadania, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę o Polsce, wzmacniają poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji. Opiekunowie projektu: Katarzyna Fulczyńska, Elżbieta Basińska