Aktualności

Czytelniczy projekt eTwinning

 

Informujemy, że właśnie został zaakceptowany przez Krajowe Biuro eTwinning nasz nowy projekt pt. "W labiryncie książek". Głównym celem projektu jest promocja książek dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim polskich autorów i zachęcanie uczniów do czytania dla przyjemności poprzez różne działania twórcze z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. W projekcie wezmą udział polskie szkoły w kraju i za granicą. Naszym głównym partnerem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli. Uczestnikami projektu w naszej szkole będą różne grupy uczniów pod opieką pań: Izabeli Kulpy, Marzeny Medyńskiej i Teresy Prokowskiej. Na bieżąco będziemy informować o działaniach projektowych.