Aktualności

"Do Hymnu"

Prawie 700 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu wzięło  udział w pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych "Do Hymnu", zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.
Do konkursu zakwalifikowało się ponad 250 szkół z całej Polski, w tym jedynie 5 szkół z naszego województwa.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, do którego przystąpiliśmy w dniu 25 września 2018 r., uczniowie wspólnie odśpiewali trzy pieśni: Hymn Państwowy, Rotę oraz Marsz Polonia. Dwuosobowe jury, zarejestrowało wykonane utwory i oceniło je. W drugim etapie centralna komisja konkursowa, na podstawie wcześniejszych nagrań, wybierze laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia wybranym szkołom.