Aktualności

Ubezpieczenie uczniów

Drodzy Rodzice!


        W związku z niedawno rozpoczętym rokiem szkolnym 2018/2019 przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe.

W porozumieniu z Radą Rodziców postanowiliśmy, że szkoła nie będzie prowadziła spraw związanych z ubezpieczeniem dzieci.

Informuję, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej, jak również w przypadku organizowania wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków powinni  wykupić polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym, podpisując indywidualną umowę z możliwością dostosowania pakietu i formy ubezpieczenia do własnych potrzeb.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek zagranicznych.

 

Z poważaniem
Dyrekcja i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1

w Bolesławcu