Aktualności

Szkolny katalog wartości potrzebnych w życiu,

,,Szkolny katalog  wartości  potrzebnych  w życiu,

akceptowanych społecznie”

W  miesiącu maju  uczniowie  wszystkich  klas  SP-1  na  zajęciach  edukacji  społecznej (kl.1-3)  lub  na  godzinach  wychowawczych  (kl.4-7) dyskutowali  na  temat  wyznawanych przez uczniów wartości.  Każdy  uczeń  mógł  wykazać  się  aktywnością  na  zajęciach  i  podać  dla  siebie  najważniejszą  wartość.  Dyskusje  były  w  klasach  burzliwe.  Podsumowaniem  zajęć  było  wyłonienie  10  najważniejszych  wartości  potrzebnych                w  życiu  człowieka. W  ten  sposób każda  klasa  w  SP-1  na  zajęciach  wypracowała  ,,Klasowy  katalog  wartości  potrzebnych  w życiu, akceptowanych społecznie” – katalog  z  10  wartościami  umieściła  w  sali  lekcyjnej  na  gazetce.  Następnie  każda  klasa  podała  pedagogowi  3  najważniejsze  dla  klasy  wartości.   Na  podstawie  uzyskanych  od  klas  propozycji  powstał  ,,Szkolny katalog  wartości  potrzebnych  w życiu, akceptowanych społecznie”. 

Najważniejsze  wartości  dla  uczniów  SP-1  to:

Rodzina, Miłość, Przyjaźń, Zdrowie, Asertywność, Sprawiedliwość  

,,Szkolny katalog  wartości  potrzebnych  w życiu, akceptowanych społecznie”  został  zaprezentowany  na  tablicy  szkolnej  w  holu  głównym.