Aktualności

Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc

W dniu 15 maja 2018 r., w małej salce, przy starej sali gimnastycznej, odbyły się szkolenia uczniów z zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolącymi byli chętni uczniowie trzeciej klasy gimnazjum pod nadzorem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Zajęcia odbywały się według następującego harmonogramu:
1 lekcja-kl.4d  (szkolący Dominik Żytniak i Dawid Maciąg)
2 lekcja-kl.4c  (szkolący Justyna i Szymon Biegała)
3 lekcja-kl.5b  (szkolący Jagoda Kupracz i Wiktoria Zarówna)
4 lekcja-kl.5a   (szkolący Dominik Chlastawa i Maciej Paralusz)
5 lekcja-kl.4a  (szkolący Adrian Mrozik i Stanisław Wojciechowski)
6 lekcja-kl.4b  (szkolący Zuzanna Zapora i Noemi Skiersinis)

 W czasie szkoleń prowadzonych przez dwuosobowe zespoły uczniów, największym zainteresowaniem młodszych roczników, cieszyły się zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W czasie ich trwania najmłodsi zapoznawali się m. in. z istotą udzielania pierwszej pomocy, poznawali wszystkie ogniwa łańcucha ratunkowego. W szkoleniu duży nacisk został położony na ocenę stanu poszkodowanych.  Omówione zostały wybrane przypadki, w czasie których należy udzielić pierwszej pomocy np. : urata przytomności, zaburzone oddychanie i krążenie, opatrywanie ran i tamowanie krwotoków. Najmłodsi w formie quizu-konkursu odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem.