Aktualności

Realizacja programów profilaktycznych w SP-1

Realizacja  programów  profilaktycznych  w  SP-1

   W  miesiącu  kwietniu  i  maju  2018r.  w  Szkole  Podstawowej  nr 1  zostały  przeprowadzone  programy  profilaktyczne  dla  uczniów:

-kl.1 i 2 ,,Cukierki”,

-kl.3  ,,Radość  bez  złości”  oraz  ,,Bezpieczna szkoła’’,

-kl.5  ,,Debata”,

-kl.6  ,,Komputer, Internet, gry –nauka i zabawa  czy uzależnienie”,

-kl.2 gimnazjum ,,Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.

            Programy  profilaktyczne  były  dostosowane  do  wieku  odbiorców.  Głównymi  celami  realizacji  programów  było:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w sytuacjach

    Programy  profilaktyczne  były  realizowane  przez  Ośrodek  Profilaktyki     i  Terapii  Uzależnień  w  Płocku.