Aktualności

„Matematyka bez granic”

Sukces klasy 3C gimnazjum.

W naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.

Organizowany jest on pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne. Przygotowanie do konkursu integruje zespół klasowy. W gimnazjum uczestniczyła w nim klasa 3C.

Znamy już wyniki  - z przyjemnością informujemy, że klasa 3C gimnazjum okazała się najlepszą klasą w powiecie i 4 - tą w rejonie dolnośląsko – opolskim.  Zajęła także 4 miejsce w województwie.
3C  wyprzedziły tylko 2 klasy Gimnazjum Akademickiego  Politechniki Wrocławskiej oraz klasa gimnazjalna z III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

Wielkie gratulacje !!!