Aktualności

3 Maja – Święto Konstytucji

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  HISTORYCZNY

, 

26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu odbył się drużynowy konkurs historyczny zorganizowany dla uczniów gimnazjów. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 6 drużyn reprezentujących publiczne i prywatne placówki oświatowe.

Trzyosobowa reprezentacja naszej szkoły zaprezentowała się najlepiej i zajęła I miejsce. Skład drużyny tworzyli uczniowie klasy 2A: Krzysztof Ostrowski, Karolina Fila i Natalia Deberny.

         Poziom konkursu bardzo wysoki. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą historyczną związaną z epoką oświecenia w Polsce. Sprawdzono także znajomość utworów muzycznych i dzieł plastycznych  z okresu obrad Sejmu Wielkiego.       

         W przewie zmagań gimnazjalistów wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody dla uczniów Szkół Podstawowych, którzy rywalizowali w konkursie plastycznym ,,Bolesławiec dawniej-elementy architektury, miejsca’’ Jury konkursowe przyznało nagrody dwóm uczennicom naszej szkoły z klasy 6b: Annie Bednarek i Karolinie Chlastawie.