Aktualności

Z życia szkoły

222 LATA TEMU UCHWALONO KONSTYTUCJĘ 3 MAJA

Konstytucja 3 Maja, pierwsza konstytucja w Europie i po amerykańskiej druga na świecie, stanowi jedno z najdonioślejszych dokonań polskiego parlamentaryzmu. Została uchwalona w roku 1791 w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego. Miała na celu reformę systemu politycznego Rzeczypospolitej i m. in. wprowadziła trójpodział władzy, zniosła konfederacje, liberum veto i wolną elekcję.

 

 

Konstytucja została obalona w wyniku zawiązania przez część magnatów konfederacji targowickiej i przegranej wojny z Rosją. /Źródło: http://www.prezydent.pl/

 

 

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku" - animacja przygotowana na wystawę "Duma Rzeczypospolitej" w Galerii Kordegarda w Warszawie.