Aktualności

Z życia szkoły

PRZYJACIEL SZKOŁY

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się tradycyjna uroczystość nadania honorowego tytułu PRZYJACIELA SZKOŁY. W tym roku kapituła postanowiła uhonorować pana Leszka Wakułę, współpracującego i wspomagającego naszą placówkę od wielu lat. Serdecznie gratulujemy!

 

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nagród pracownikom szkoły przez dyrektora, pana Waldemara Bugaja. Całą uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką pań Grażyny Graczyk i Izabeli Kulpy.