Aktualności

Z życia szkoły

30. ROCZNICYA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Zdławiono wówczas wolnościowy zryw zapoczątkowany masowymi strajkami robotników w sierpniu 1980 roku. Wydarzenie to mocno zaważyło na najnowszej historii Polski. Noc stanu wojennego nie zdołała jednak przekreślić marzeń o wolności i suwerenności. Nadal kroczyliśmy drogą, która ostatecznie doprowadziła nasz kraj do demokratycznych przemian.

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów dotyczący 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.