Aktualności

Z życia szkoły

Certyfikat ,,Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” dla SP-1

Certyfikat  ,,Szkoły  Dbającej  o  Bezpieczeństwo”  dla  SP-1

Dnia  18.09.2018r.    Szkoła  Podstawowa  nr  1  w  Bolesławcu  otrzymała  z  rąk  Dolnośląskiego  Kuratora  Oświaty  Pana  Romana  Kowalczyka  Certyfikat  Szkoły  Dbającej  o  Bezpieczeństwo.   

Certyfikat  został  przyznany  SP-1  za  opracowanie  i  wdrożenie  działań  podejmowanych  na  rzecz  bezpieczeństwa.  System  ten  w  ocenie  ekspertów  został  uznany  jako  spełniający  wymagane  standardy  jakości  i  efektywności.  Certyfikat  przyznany  jest  szkole  do  dnia  30 czerwca  2021 roku.

Kilka  słów  o  programie

  Program ,,Szkoła dbająca o bezpieczeństwa’’ w SP nr 1 w Bolesławcu   realizowany był  od  6XI2017r.   do 01VI2018r.   zgodnie  z harmonogramem.  Pierwszym etapem było zgłoszenie szkoły przez dyrektora do konkursu do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Następnie powołany został szkolny zespół, który przeprowadził wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły wstępną diagnozę dotycząca bezpieczeństwa.   Na  podstawie  wyników  diagnozy  wstępnej  został  opracowany  szkolny  program  ,,Szkoła  dbająca o  bezpieczeństwo”. Realizacja programu nastąpiła zgodnie z przygotowanym planem.  Nad całością działań czuwał koordynator konkursu na terenie szkoły – pedagog:  Joanna  Kawka. Jego pracę wspierali członkowie szkolnego zespołu-  nauczyciele: Angelika  Horoniecka,   Izabela  Forczak,   Mirosław  Adamarczuk. Dzięki wspólnej pracy udało się wykonać zaplanowane zadania i osiągnąć założone cele.  W pracach nad realizacją programu chętnie uczestniczyli uczniowie, rodzice, wszyscy  pracownicy  szkoły oraz wiele instytucji mających na  celu bezpieczeństwo mieszkańców.