Aktualności

BOLESŁAWIEC W SIECI - Instytucje

Instytucje

Te adresy warto znać

Dziecko w sieci - Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa w Sieci
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - działalność fundacji, zbiór opracowań o prawach człowieka.
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Konwencja o Prawach Dziecka -  tekst
Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu - sprawdziany i egzaminy, aktualności, procedury
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Pomoc dzieciom krzywdzonym - informacje dla rodziców, prawo, artykuły, raporty, porady
Prawa ucznia -  prawa ucznia, bezpieczeństwo w sieci, strefa pomocy, strefa szkoły
Prawa dziecka -  strona Rzecznika Praw Dziecka
Sejm dzieci i młodzieży
Sprawdzian szóstoklasisty – przykładowe sprawdziany, rady dla uczniów i rodziców. 
Strona Dzieci Sprawnych Inaczej -  dzieci niepełnosprawne, prawo, pomoc, opieka, kształcenie.
Strona kampanii “Dzieciństwo bez przemocy”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny