Stypendium szkolne

Stypendium szkolne dla uczniów o charakterze socjalnymi

i zasiłek szkolny dla uczniów